Microsoft Word เอกสารอย่างสวยงามและง่าย โดยสามารถตกแต่งข้อความหรือตัวอักษรได้หลายแบบ เช่น เน้นตัวหนา ตัวเอียงหรือใส่สีต่างๆอีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษรได้ตามที่ต้องการแทรกรูปภาพในเอกสาร
โดยสามารถนำรูปภาพมาใส่ไว้ในเอกสารได้อย่างรวดเร็วและง่ายหากต้องการแก้ไขรูปภาพหรือวาดขึ้นมาใหม่
ก็สามารถทำได้ตามต้องการ โดยใช้ความรู้ในการสร้างผลงาน เช่น

แผ่นพับเชิญชวนไปเลือกตั้ง
จดหมายราชการภายนอก
จดหมายราชการภายใน
จดหมายธุรกิจ