เห็ดฟาง

เห็ดหูหนูดำ

เห็ดหัวลิง

อาหารจากเห็ด

 
 
 

ติดต่อเรา

 
   

                                                                      เห็ดฟาง
                           เห็ดฟางหรือเห็ดบัวมีชื่อวิทยาศาสตรว่าวอลวาเรียลลาวอลวาเซีย(Volvariellavolvacea)เห็ดฟางเป็นเห็ดที่พบในภูมิภาคเขตร้อนชอบขึ้นในบริเวณที่มีซากพืชเน่าเปื่อยผุพังตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเห็ดฟางยังเป็นที่นิยมบริโภคของคนไทยเนื่องจากมีรสชาติดีแต่ก่อนจะเก็บเห็ดฟางที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมาบริโภค เช่น ตามกองฟางข้าว กองปุ๋ยหมัก เป็นต้น แต่ปัจจุบันนี้ได้มีการเพาะเลี้ยงเห็ดฟางกันอย่างกว้างขวาง การเจริญเติบโตของเห็ดฟาง มี 2 ระยะคือ ระยะที่เป็นเส้นใยกับระยะที่เป็นดอกเห็ด เส้นใยเห็ดฟางมีสีขาวนวลเจริญกินวัสดุเพาะ และเมื่อเส้นใยรวมตัวกันเป็นก้อนจะกลายเป็นตุ่มนูนค่อย ๆ เจริญเติบโตขึ้นมีลักษณะเป็นรูปไข่ที่มีเยื่อหุ้ม สูงขึ้นมาจากพื้นประมาณ 4-8 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ตรงส่วนยอดจะมีสีเข้มกว่า มีสีดำอมน้ำตาล ส่วนที่อยู่ล่างลงไปจะมีสีจางกว่า
    หลังจากนั้นส่วนยอดของรูปไข่จะปริแตกออก ดอกเห็ดมีลักษณะคล้ายกระดิ่ง ต่อมาจะค่อยๆบานออก หมวกเห็ดเมื่อโตเต็มที่มีลักษณะคล้ายร่ม เมื่อยังเป็นเห็ดอ่อนผิวหมวกเห็ดจะมีสีดำเข้ม พอแก่สีจะจางลงกลายเป็นสีเทา โดยตรงกลางสีน้ำตาลเข้ม ส่วนรอบ ๆ สีจะจางลง เนื้อเห็ดมีสีขาวและหนา ในระยะแรกครีบมวกห็ดจะมีสีขาว แต่ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสด และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในที่สุด ก้านเห็ดจะอยู่ด้านใต้ดอกเห็ด มีลักษณะเป็นแท่งกลม ฐานดอกเห็ดมีสีขาวและใหญ่มีดำอมน้ำตาลตรงบริเวณขอบนอก

          วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดฟางแบบกองเตี้ย
  วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยง

 • หัวเชื้อเห็ดฟางลักษณะของเชื้อเห็ดฟางที่ดีคือ
 • เชื้อเห็ดฟางต้องไม่แก่หรืออ่อนเกินไป ควรใช้หลังจากเส้นใยเห็ดฟางเดินเต็มถุงแล้วประมาณ 2-3 วัน คือ เส้นใยเห็ดฟางเริ่มรัดตัวมีสีน้ำหมากหรือแดงแก่
 • ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อราอื่นๆตลอดจนตัวหนอนและแมลง
 • เมื่อฉีกถุงดู เชื้อเห็ดฟางจะรวมกันเป็นก้อนโดยเส้นใยเห็ดไม่ร่วน
 • เมื่อดมมีกลิ่นหอมของเห็ดฟาง
 • ปุ๋ยหมักต้องไม่เปียกหรือแห้งเกินไป ควรมีความชื้นประมาณ 60%
 • วัสดุที่ใช้เพาะ จะต้องใหม่และไม่เปียกน้ำหรือมีราขึ้นอับชื้น วัสดุเพาะจะแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่
 • พวกที่ย่อยสลายจากจุลินทรีย์ยาก ได้แก่ ตอซัง ปลายฟาง เปลือกถั่ว ขี้เลื่อย ทะลายปาล์ม
 • พวกที่ย่อยสลายจากจุลินทรีย์ง่าย  ได้แก่ ต้นกล้วย ผักตบชวา ขี้ฝ้าย ไส้นุ่น จอก แหน เปลือกมัน
 • พวกที่เป็นอาหารเสริมโดยตรง ได้แก่ ปุ๋ยคอก มูลสัตว์แห้ง รำละเอียด แป้ง
 • เตรียมพื้นที่ก่อนทำการเพาะ โดยถางหญ้าออก พรวนดินปรับเป็นกองหลังเต่าตากแดดก่อนเพาะ 2-3 วัน ปรับสภาพให้เป็นกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ใช้ได้แก่ ในสวนหรือท้องทุ่งนา
 • ต้องใกล้แหล่งน้ำ เพื่อใช้แช่วัสดุเพาะ ถ้าไม่มีควรหาภาชนะใส่น้ำเพื่อใช้ในการแช่วัสดุเพาะ
 • ผ้าพลาสติกบางอย่างใช้คลุมกองเพาะ หน้ากว้างประมาณ 1.20 เมตร ความยาวไม่จำกัด
 • แบบเพาะทำด้วยไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดสูง 30 เซนติเมตร ด้านล่างกว้าง 30 เซนติเมตร ด้านบนกว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร
 • แผงจาก หญ้าคา ฟาง ใช้คลุมกองเพาะ หรือฟางที่ใช้คลุมกองเพาะทับพลาสติกอีกที เพื่อปรับอุณหภูมิภายในกองเพาะ