เห็ดฟาง

เห็ดหูหนูดำ

เห็ดหัวลิง

อาหารจากเห็ด

 
 
 

ติดต่อเรา

 
   

               วิธีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

  1. เตรียมดินพลิกตากแดดไว้ก่อน 2-3 วัน
  2. นำฟางและอาหารเสริมประเภทย่อยง่ายสับตากแห้ง แช่น้ำให้เปียกทั่วประมาณ 1 คืนหรืออย่างน้อย 6 ชั่วโมง
  3. นำแบบเพาะที่เตรียมไว้วางบนแปลง
  4. นำฟางประมาณ 7-8 กิโลกรัมขึ้นสะเด็ดน้ำ ใส่ในแบบเพาะ กดให้แน่น หลังจากนั้นนำอาหารเสริมที่สะเด็ดน้ำโรยโดยรอบแบบเพาะ แล้วจึงเอาหัวเชื้อที่เตรียมไว้โรยทับอาหารเสริมโดยรอบ ทำสลับแบบนี้ 3 ชั้น แล้วเอาฟางประมาณ 2-5 กิโลกรัม ปิดทับชั้นที่ 3 เป็นอันเสร็จ
  5. ยกแบบเพาะออก
  6. หลังจากทำกองเพาะเสร็จแต่ละกอง  ต้องลดน้ำให้ชุ่มทุกกอง เมื่อเสร็จแล้วรดน้ำทั้งหมดอีกครั้ง
  7. พรวนดินระหว่างกองเพาะและรอบ ๆ กองเพาะอีกครั้งหนึ่ง
  8. นำเชื้อเห็ดฟางมาคลุกกับอาหารเสริม
  9. เอาผ้าพลาสติกคลุมกองเพาะ
  10. เอาฟางคลุมทับหน้าผ้าพลาสติกให้ทั่ว

            วิธีเก็บดอกเห็ด
    วิธีเก็บให้เอามือหนึ่งกดกองฟางไว้อีกมือหนึ่งจับดอกตูมของเห็ดแล้วบิดดอกเห็ดโยกซ้ายขวาเด็ดออกเบาๆพยายามอย่าให้กระทบกระเทือนเห็ดอ่อนดอกเล็กๆ ที่อยู่รอบ ๆ ถ้าเป็นกอก็เก็บทั้งกอไม่ควรปล่อยดอกเล็กไว้ เห็ดฟางที่เก็บได้ต้องขูดดินและสิ่งสกปรกทิ้ง