เห็ดฟาง

เห็ดหูหนูดำ

เห็ดหัวลิง

อาหารจากเห็ด

 
 
 

ติดต่อเร

 
   
  

                                                             เห็ดหูหนูดำ
          เห็ดหูหนูดำมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอูริคูลาเรียอูริคูลาริส(Auriculariaauricularis(S.F.Gray.)Martin)เห็ดหูหนูดำเป็นเห็ดชนิดหนึ่ง เรียกกันทั่วไปว่า เห็ดหูหนู ลักษณะดอกเป็นแผ่นใสคล้ายแผ่นวุ้น ด้านหนึ่งของดอกเห็ดมีลักษณะเป็นมันเงามีสีน้ำตาลปนดำน้ำตาลปนแดงหรือน้ำตาลอ่อนเนื้อเยื่อดอกเห็ดคล้ายวุ้นแต่เหนียวด้านบนส่วนมากมีรอยจีบหรือหยักเป็นคลื่น เห็ดหูหนูมีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่เล็กจนใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10-15 เซนติเมตร แต่เดิมคนไทยเก็บเห็ดหูหนูที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมารับประทาน เช่น ตามต้นไม้หรือขอนไม้ผุ ๆ ที่มีความชื้นสูง ต่อมาจึงได้มการเพาะเห็ดขึ้น ซึ่งวิธีที่นิยมทำในปัจจุบันมี 2 วิธีคือ การเพาะเห็ดหูหนูในท่อนไม้ และการเพาะเห็ดหูหนูในถุงพลาสติก

                         การเพาะเห็ดหูหนูในถุงพลาสติก
            สูตรอาหารทำก้อนเชื้อเห็ด     
   ขี้เลื่อยไม้ยางพาราแห้ง                     100      กิโลกรัม
   รำละเอียด                                          5          กิโลกรัม
   ปูนขาว                                               1          กิโลกรัม
   ยิปซัม                                                 2          กิโลกรัม
   ดีเกลือ                                                0.2       กิโลกรัม
ปรับความชื้นในวัสดุเพาะประมาณ 60-65%

            วิธีการเพาะ

  1. นำส่วนผสมข้างต้นมาผสมให้เข้ากันปรับความชื้นประมาณ 60-65 %
  2. เมื่อผสมคลุกเคล้ากันดีแล้วให้บรรจุขี้เลื่อยใส่ถุงพลาสติก
  3. นำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
  4. ต่อเชื้อเห็ดลงบนคอขวดนำถุงเห็ดไปบ่มไว้ในที่สะอาด
  5. เมื่อเส้นใยเดินเต็มถุงแล้วให้ดึงสำลีออก รัดด้วยหนังยางใช้มีดกรีดเป็นแนว
  6. รดน้ำรักษาความชื้น 80-90 % ประมาณ 5-7 วันจะเห็นดอกเล็ก ๆ หลังจากนั้นอีก 5-10 วันก็เก็บดอกเห็ดได้

              การเก็บดอกเห็ด
   ควรเก็บด้วยมือโดยค่อยๆ จับที่โคนของกลุ่มดอกเห็ดแล้วบิดหรือดึงออกมา ตัดเศษวัสดุที่ติดมากับโคนเห็ดทิ้งไป สามารถเก็บดอกเห็ดไปได้เรื่อย ๆ จนกว่าเห็ดไม่ค่อยออกดอกแล้ว